Quần thể lăng mộ Goguryeo (Cao Câu Ly)

kinh nghiem du lich Han Quoc

Quần thể lăng mộ Goguryeo (Cao Câu Ly)  thuộc Tỉnh Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, là tượng đài đầu tiên của nước này được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2004.

Goguryeo đã từng là vương quốc hùng mạnh nhất ở phía đông bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 7. Hôm nay, hơn 10.000 ngôi mộ của các vị vua, hoàng hậu và các thành viên của hoàng gia và quý tộc Goguryeo. Ngôi mộ với bức bích họa đẹp, gần như là phần duy nhất còn lại của nền văn hóa này.

Khu-lang-mo-Cao-cu-ly

Chỉ có khoảng 90 trong số hơn 10.000 ngôi mộ Koguryo phát hiện tại Trung Quốc và Hàn Quốc cho đến nay. Gần một nửa những ngôi mộ trong di tích này là lăng mộ của các vị vua, các thành viên của gia đình hoàng gia và tầng lớp quý tộc được. Những bức họa trong lăng mộ của “thế giới bên kia” của người dân Goguryeo để giúp thế hệ tiếp theo một sự hiểu biết tốt hơn về các can thiệp và quan điểm và được xem là kiệt tác.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *